آدرس کارخانه : کرج ، جاده قزلحصار ، بعد از میثم 3 ، کوچه ی 3/2 ، پلاک 103

09124335863

تشک رویال

تشک رویال اصل

تشک رویال

تشک رویال

 • تشک رویال
 • مدل سوپر فنری آسوده
 • سایز بندی و قیمت کارخانه :
 • 890,000 = 180 * 80
 • 950,000 = 200 * 90
 • 1,200,000 = 200 * 120
 • 1,300,000 = 200 * 140
 • 1,650,000 = 200 * 160
 • 1,750,000 = 200 * 180

تشک رویال

 • تشک رویال
 • مدل طبی فنری آسا
 • سایز بندی و قیمت کارخانه :
 • 1,600,000 = 180 *80
 • 1,750,000 = 200 * 90
 • 1,050,000 = 200 * 120
 • 2,650,000 = 200 * 140
 • 3,150,000 = 200 * 160
 • 3,500,000 = 200 * 180

تشک رویال

 • تشک رویال
 • مدل طبی بهتا
 • سایز بندی و قیمت کارخانه :
 • 1,800,000 = 180 * 80
 • 2,050,000 = 200 * 90
 • 2,800,000 = 200 * 120
 • 2,500,000 = 200 * 140
 • 3,900,000 = 200 * 160
 • 4,300,000 = 200 * 180

تشک رویال

 • تشک رویال
 • مدل پاکت اسپرینگ
 • سایز بندی و قیمت کارخانه:
 • 2,800,000 = 180 * 80
 • 3,150,000 = 200 * 90
 • 4,100,000 = 200 * 120
 • 4,500,000 = 200 * 140
 • 5,000,000 = 200 * 160
 • 5,450,000 = 200 * 180
 • تشک رویال
 • مدل طبی فنری آرامش
 • سایز بندی و قیمت کارخانه :
 • 950,000 = 180 * 80
 • 1,000,000 = 200 * 90
 • 1,350,000 = 200 * 120
 • 1,600,000 = 200 * 140
 • 1,750,000 = 200 * 160
 • 2,000,000 = 200 * 180
 • تشک رویال
 • مدل طبی رویال فوم
 • سایز بندی و قیمت کارخانه :
 • 1,200,000 = 180 * 80
 • 1,300,000 = 200 * 90
 • 1,750,000 = 200 * 120
 • 2,000,000 = 200 * 140
 • 2,400,000 = 200 * 160
 • 2,750,000 = 200 * 180
 • تشک رویال
 • مدل طبی و فنری آیسان
 • سایز بندی و قیمت کارخانه :
 • 1,680,000 = 180 * 80
 • 1,780,000 = 200 * 90
 • 2,300,000= 200 * 120
 • 2,800,000= 200 * 140
 • 3,400,000 = 200 * 160
 • 3,700,000 = 200 * 180
 • تشک رویال
 • مدل لوتوس پددار
 • سایز بندی و قیمت کارخانه :
 • 2,050,000=180*80
 • 2,350,000= 200 * 90
 • 3,000,000 = 200 * 120
 • 3,500,000 = 200 * 140
 • 4,000,000 = 200 * 160
  Vix an eligendi atomorum, diam omnium scripserit an pri. Ex tollit vivendum vix. • 4,600,000 = 200 * 180

تشک رویال

 • مدل طبی فنری آسمان
 • سایز بندی و قیمت کارخانه :
 • 1,250,000 = 180 * 80
 • 1,350,000 = 200 * 90
 • 1,750,000 = 200 * 120
 • 2,200,000 = 200 * 140
 • 2,650,000 = 200 * 160
 • 2,950,000 = 200 * 180

تشک رویال

 • مدل فنری رامش
 • سایز بندی و قیمت کارخانه :
 • 690,000 = 180 * 80
 • 790,000 = 200 * 90
 • 1,000,000 = 200 * 120
 • 1,200,000 = 200 * 140
 • 1,350,000 = 200 * 160
 • 1,650,000 = 200 * 180

تشک رویال

 • مدل Pier
 • سایز بندی و قیمت کارخانه :
 • 2,300,000 = 180 * 80
 • 2,350,000 = 200 * 90
 • 3,500,000 = 200 * 120
 • 3,800,000 = 200 * 140
 • 4,300,000 = 200 * 160
 • 4,900,000 = 200 * 180
تماس فوری