آدرس کارخانه : کرج ، جاده قزلحصار ، بعد از میثم 3 ، کوچه ی 3/2 ، پلاک 103

09124335863

تشک رویال

تشک رویال اصل

تشک رویال

تشک رویال

 • تشک رویال
 • مدل سوپر فنری آسوده
 • سایز بندی و قیمت کارخانه :
 • 500,000 = 180 * 80
 • 550,000 = 200 * 90
 • 700,000 = 200 * 120
 • 780,000 = 200 * 140
 • 950,000 = 200 * 160
 • 1,000,000 = 200 * 180

تشک رویال

 • تشک رویال
 • مدل طبی فنری آسا
 • سایز بندی و قیمت کارخانه :
 • 900,000 = 180 *80
 • 980,000 = 200 * 90
 • 1,250,000 = 200 * 120
 • 1,500,000 = 200 * 140
 • 1,800,000 = 200 * 160
 • 2,000,000 = 200 * 180

تشک رویال

 • تشک رویال
 • مدل طبی بهتا
 • سایز بندی و قیمت کارخانه :
 • 1,100,000 = 180 * 80
 • 1,320,000 = 200 * 90
 • 1,670,000 = 200 * 120
 • 2,000,000 = 200 * 140
 • 2,400,000 = 200 * 160
 • 2,600,000 = 200 * 180

تشک رویال

 • تشک رویال
 • مدل پاکت اسپرینگ
 • سایز بندی و قیمت کارخانه:
 • 1,700,000 = 180 * 80
 • 1,850,000 = 200 * 90
 • 2,400,000 = 200 * 120
 • 2,750,000 = 200 * 140
 • 3,000,000 = 200 * 160
 • 3,300,000 = 200 * 180
 • تشک رویال
 • مدل طبی فنری آرامش
 • سایز بندی و قیمت کارخانه :
 • 550,000 = 180 * 80
 • 650,000 = 200 * 90
 • 820,000 = 200 * 120
 • 900,000 = 200 * 140
 • 1,050,000 = 200 * 160
 • 1,200,000 = 200 * 180
 • تشک رویال
 • مدل طبی رویال فوم
 • سایز بندی و قیمت کارخانه :
 • 700,000 = 180 * 80
 • 800,000 = 200 * 90
 • 1,000,000 = 200 * 120
 • 1,100,000 = 200 * 140
 • 1,300,000 = 200 * 160
 • 1,600,000 = 200 * 180
 • تشک رویال
 • مدل طبی و فنری آیسان
 • سایز بندی و قیمت کارخانه :
 • 1,000,000 = 180 * 80
 • 1,100,000 = 200 * 90
 • 1,380,000= 200 * 120
 • 1,700,000= 200 * 140
 • 2,000,000 = 200 * 160
 • 2,300,000 = 200 * 180
 • تشک رویال
 • مدل لوتوس پددار
 • سایز بندی و قیمت کارخانه :
 • 1,300,000=180*80
 • 1,400,000= 200 * 90
 • 1,850,000 = 200 * 120
 • 1,900,000 = 200 * 140
 • 2,450,000 = 200 * 160
  Vix an eligendi atomorum, diam omnium scripserit an pri. Ex tollit vivendum vix. • 2,750,000 = 200 * 180

تشک رویال

 • مدل طبی فنری آسمان
 • سایز بندی و قیمت کارخانه :
 • 730,000 = 180 * 80
 • 800,000 = 200 * 90
 • 1,000,000 = 200 * 120
 • 1,250,000 = 200 * 140
 • 1,550,000 = 200 * 160
 • 1,700,000 = 200 * 180

تشک رویال

 • مدل فنری رامش
 • سایز بندی و قیمت کارخانه :
 • 400,000 = 180 * 80
 • 450,000 = 200 * 90
 • 600,000 = 200 * 120
 • 680,000 = 200 * 140
 • 830,000 = 200 * 160
 • 940,000 = 200 * 180

تشک رویال

 • مدل Pier
 • سایز بندی و قیمت کارخانه :
 • 1,420,000 = 180 * 80
 • 1,550,000 = 200 * 90
 • 2,050,000 = 200 * 120
 • 2,200,000 = 200 * 140
 • 2,600,000 = 200 * 160
 • 2,950,000 = 200 * 180
تماس فوری