هنگام حرکت خودرو به دلیل برخورد لاستیک باسطح جاده نوساناتی تولید می شود که بخشی از این نوسانات توسط لاستیک ، جذب و مابقی آن را سیستم سیستم تعلیق به خود جذب می کند.اگر نحوه اتصال سیستم تعلیق با شاسی به صورت صلب باشد،ضربات به داخل اتاق وارد و باعث سلب آسایش سرنشینان می شود.برای جلوگیری از فرسایش قطعات و افزایش عمر خودرو و همچنین به منظور ایجاد راحتی برای سرنشینان ، اتصال چرخ ها توسط سیستم فنربندی انجام می شود.این سیستم وظیفه دارد تمام نوسانات سیستم تعلیق را جذب کند.همچنین علاوه بر ایجاد آسایش سبب پایداری خودرو  می شود زیرا نوسانات کوچک را به خود جذب می کند و قدرت پایداری و فرمان پذیری افزایش می یابد.

سیستم تعلیق یک سیستم ساده و درعین حال بسیار مهم است که بیشترین استهلاک را در تمام قطعات خودرو دارد.معمولا بیشترین خرابی این سیستم به دلیل آگاهی نداشتن راننده از عملرد آن رخ می دهد.

منبع : https://asanbar.ir

تشک رویال اصل