چهار جوان تهرانی با ربودن زن تهرانی او را به باغ باقرشهر کشاندند و تسلیم نیت شوم خود کردند.

ساعت ۵ صبح جمعه گذشته بود که زنی هراسان و در حالی که اشک می ریخت خود را به پلیس تهران رساند و ادعا کرد از سوی چهار جوان مورد تعرض قرار گرفته است. این زن در حالی که گریه امانش را بریده بود،گفت: شب گذشته در حالی که قصد بازگشت به خانه را داشتم از منطقه افسریه توسط چهار جوان سوار بر پژو ۲۰۶ ربوده شدم آن ها قمه داشتند و با تهدید به مرگ من را به باغی در باقر شهر بردند و به زور مرا مورد آزار و اذیت قرار دادند.با این ادعاها،ماموران پلیس خیلی سریع وارد عمل شدند و با محاصره باغ شیاطین، هر چهار جوان را دستگیر کردند . بنابه این گزارش؛تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

منبع

[تشک رویال]  [تشک ]  [تشک رویال]  [اوزون درمانی]